برچسب: محتوا الکترونیکی

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

در مبحث طراحی اولیه محتوای الکترونیکی  گفته شد که یکی از روش های طراحی ، طراحی به روش فهرستی می باشد حال برای تهیه یک صفحه ی فهرست نیاز است که نکات زیر را در نظر بگیریم. پس…
طراحی محتوای الکترونیکی

طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

۱- روش طراحی خطی محتوای الکترونیکی این روش اغلب برای مقالات و نوشته های طولانی استفاده می شود در این روش شما فهرست و یا منوی مطالب ندارید بلکه مقاله را صفحه اول شروع کرده…