تعرفه طراحی و پشتیبانی سایت

پلن برنزی

1.000.000 /تومان

 • قالب ریسپانسیو
 • دامنه ir رایگان
 • صفحات داخلی مورد نیاز
 • آنالیز رقبا
 • وارد کردن اطلاعات اولیه
 • تحویل 15 الی 45 روز
 • 24/7 پشتیبانی

پلن نقره ای

1.800.000 /تومان

 • قالب ریسپانسیو
 • دامنه ir رایگان
 • صفحات داخلی مورد نیاز
 • آنالیز رقبا و سئو برنزی رایگان
 • وارد کردن اطلاعات اولیه
 • تحویل 15 الی 45 روز
 • 24/7 پشتیبانی

پلن طلایی

2.500.000 /تومان

 • قالب ریسپانسیو
 • دامنه ir و اپلیکیشن رایگان
 • صفحات داخلی مورد نیاز
 • آنالیز رقبا و سئو نقره ای رایگان
 • وارد کردن اطلاعات اولیه
 • تحویل 15 الی 45 روز
 • 24/7 پشتیبانی

پلن برنزی

ت300.000 /ماهیانه

 • تولید محتوا 10 مطلب
 • رفع مشکلات سرور
 • طراحی عکس،پوستر و بنر 5عدد
 • سئوی محتوای نوشته شده
 • 24/7 پشتیبانی

پلن نقره ای

ت700.000 /ماهیانه

 • تولید محتوا 50 مطلب
 • رفع مشکلات سرور
 • طراحی عکس،پوستر و بنر 20عدد
 • سئوی محتوای نوشته شده
 • 24/7 پشتیبانی

پایه

ت900.000 /ماهیانه

 • تولید محتوا 70 مطلب
 • رفع مشکلات سرور
 • طراحی عکس،پوستر و بنر 30عدد
 • سئوی محتوای نوشته شده
 • 24/7 پشتیبانی

تعرفه سئو (بهینه سازی) سایت

پلن برنزی

250.000 /تومان

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن نقره ای

750.000 /تومان

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن طلایی

1.000.000 /تومان

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن شیرازیس

1.500.000 /تومان

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن برنزی

تماس تلفنی /

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن نقره ای

تماس تلفنی /

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن طلایی

تماس تلفنی /

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

پلن شیرازیس

تماس تلفنی /

 • 130% افزایش ترافیک
 • آنالیز بک لینک
 • 215% افزایش ترافیک
 • 10 بهینه رایگان
 • 24/7 پشتیبانی

علاقه مند به
امکانات و ویژگی ها