تیم شیرازیس وب

مهندس حامد خداپرست

کارشناس ارشد نرم افزار - مدیر تیم، برنامه نویس و کارشناس سئو

مهندس احمدرضا زمانی

مهندس نرم افزار - برنامه نویس

مهندس مریم ابراهیم نژاد

کارشناس ارشد نرم افزار -گرافیست و مدرس برنامه نویسی

مهندس مریم زارع

مهندس نرم افزار - برنامه نویس اندروید و محتوانویس

علاقه مند به
دریافت خدمات ویژه ما