امنیت سایت به مجموعه کارهایی گفته می شود که با انجام  آنها امنیت سایت به حداکثر رسیده و امکان نفوذ به سایت به حداقل می رسد.توجه داشته باشید که امنیت سایت تابع موارد دیگری نیز می باشد.

تمامی اقدامات امنیتی از جمله امنیت سرور ، امنیت شبکه ، امنیت سیستم عامل و موارد دیگر نقش بسیار اساسی در تامین امنیت وب سایت دارند.